Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf

2. Sınıf